កំហឹងអ្នកស្រុក

កំហឹងអ្នកស្រុក
Soyo: 9.0
2018 year
Cambodia
G
Description
រឿងរ៉ាវនិយាយអំពីស្ងានភាពក្នុងភូមិមួយនៅតាមជនបទដែលមានការវាយលុកទៅដោយគ្រឿងញៀន និង ពួកជនខិលខូចប្រព្រឹតអំពើខុសច្បាប់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានភាពចរាចលដល់អ្នកភូមិទាំងមូល។ ដោយសារអំពើពុករលួយ ក្នុងភូមិហើយមានទាំងការវាយលុកគ្រឿងញៀនបង្វក់យុវវ័យផងនោះ វាបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខឹងសម្បារតវ៉ារកយុត្តិធម៌ ដើម្បីឲ្យពួកគេរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងគ្មានភាពភ័យក្លាច។ ស្នេហាដែលលាយលំទៅដោយការស្រលាញ់ ខឹង ស្អប់ជួបឧបសគជាច្រើន។ តើចុងក្រោយភូមិមួយនេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាង?
Original title: Villager Anger
Languages: Khmer

Recommended