ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង

ក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង
2020 year
Cambodia
G
Description
ជារឿងស្នេហារវាងមនុស្សប្រុសស្រី ២ នាក់ ដែលខាងស្រីឈ្មោះ សុខា មានអាយុ ១៨ ឆ្នាំសិក្សានៅវិទ្យាល័យនៅឯជនបទ ហើយ សុខា រស់នៅជាមួយម្តាយបង្កើត និង ឪពុកចុងម្នាក់ដែលជាមនុស្សល្អ។ សុខា មានសម្រស់ស្អាត ក្នុងវ័យសិក្សាមានកំលោះៗជាច្រើនតាមស្រលាញ់គេ តែមនុស្សដែលនាងស្រលាញ់គឺ បុរសម្នាក់ ឈ្មោះ ឡាត់ ដែលជាកូនអ្នកជំនួញធំនៅភ្នំពេ...
Original title: Under The Rain
Languages: Khmer

Recommended