កូនស្រីអ្នកនេសាទ

កូនស្រីអ្នកនេសាទ
2019 year
G
Description
ឆាកជីវិតមនុស្ស ម្នាក់ៗមើលមិនឃើញនោះទេ មាន ឬក្រ សំខាន់លើយើងប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯង សម្រាប់ជីវិតនារីដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹក កើតមកជាកូនអ្នកនេសាទ មិនប្រាថ្នាអ្វីគ្រាន់តែចង់ឱ្យគ្រួសាររស់នៅមានសុភមង្គលតែប៉ុណ្ណោះ។ កូនស្រីអ្នកនេសាទម្នាក់ដែលមានចរិកស្លូតបូត រស់នៅក្នុងវង្សត្រកូលសាមញ្ញ រស់ដោយពឹងផ្អែកលើការនេសាទ។ បន្ទាប់ពីប...
Original title: The Fisherman's Daughter
Languages: Khmer

Recommended