ជ្រើសរើសពិសេសៗ ហួយ មាស សុទ្ធ

ជ្រើសរើសពិសេសៗ ហួយ មាស សុទ្ធ
1960 year
Cambodia
G
Description
ចំម្រៀងជ្រើរើសពិសេសៗ ហួយ មាស សុទ្ធ [ខារ៉ាអូខេ] The Best Of Houy Meas Karaoke ទំនុកច្រៀង/Melody៖ មរតកសំនៀង | Golden Oldie Song ផលិតដោយ៖ ផលិតកម្មស្រីរត្ន័ | SR Production [00:00:00]០១. សម្ផស្សបុរីជូឡុង | Som Pos Borey Ju Long [00:04:46]០២. ចិត្តអើយកុំនឹក | Chet Ery Kom Nek [00:08:51]០៣. សម្ដីប...
Original title: The Best Of Houy Meas
Languages: Khmer

Recommended