ផ្ទះគ្រូទាយ

ផ្ទះគ្រូទាយ
Soyo: 8.9
2018 year
Cambodia
G
រឿង «ផ្ទះគ្រូទាយ» ដំណើរពីគ្រូមេមត់​ដែល​ល្មោភ​លាភ​ សុខ​ចិត្ត​ធ្វើ​អំពើ​បាប​តាម​ផ្លូវ​វិជ្ជា​ងងឹត បណ្តាលឱ្យអ្នកស្រុកមានការក្តៅក្រហាយ ដោយសារអំពើឆ្គួតលីលាប្តូរការស្លាប់រស់របស់មនុស្ស តាមវិជ្ជាធ្មប់ ចុងក្រោយអំពើនោះក៏ត្រូវលាតត្រដាង ហើយអំពើដ៏ស្មោគគ្រោកនោះក៏សងឱ្យរូបគ្រូទាយនោះវិញយ៉ាងវេទនា។
Original title: Teller House
Languages: Khmer

Recommended