សូផាត ស្នេហ៍រំលងតម្រា

Rate

សូផាត ស្នេហ៍រំលងតម្រា

2017 year
Cambodia
Drama, Romance
G
នៅក្នុងភូមិមួយ នៅឯស្រុកសេរីសោភ័ណ្ឌ មាននារីម្នាក់​ឈ្មោះ សូរិយា ជានារីមានចរិតមាយាទជានារីខ្មែរ ថែមទាំងមានសម្រស់ស្រល់ដាច់ស្រីក្នុងភូមិទៀតផង។ បុរសទាំងផួង តែងតែលួចស្រលាញ់ សូរិយា។ ប៉ុន្ដែនាងមិនដែររវល់ ឫខ្វាយខ្វល់នឹងរឿងស្នេហាឡើយ។ ចំនែក លោកសួន ជាអ្នកនៅភ្នំពេញ បានមកបំពេញការងារ​នៅសេរីសោភ័ណ្ឌ ហើយអ្នកនៅក្នុងភូមិ...
Original title: Sophat ​An Unexpected Love
Languages: Khmer