មនោសញ្ចេតនាកំសត់លោកតា ស៊ិន ស៊ីសាមុត ដុំ១

មនោសញ្ចេតនាកំសត់លោកតា ស៊ិន ស៊ីសាមុត ដុំ១
Soyo: 10.0
1960 year
Cambodia
G
Description
ជ្រើសរើសបទមនោសញ្ចេតនាកំសត់លោកតា ស៊ិន ស៊ីសាមុត ដុំ១ Sin Sisamuth Sad Romance Karaoke Vol: 1 ទំនុកច្រៀង/Melody៖ មរតកសំនៀង | Golden Oldies Song ផលិតដោយ៖ ផលិតកម្មស្រីរត្ន័ | SR Production [00:00:06] ០១. លុះលង់ក្រោមធរណី / Lus Lorng Kroum Thorony [00:03:44] ០២. ស្ពានឈើអភ័ព្វ / Spean Chher Ahphob...
Original title: Sad Romance Vol: 1
Languages: Khmer

Recommended