ប្រហុកក្រអូប

ប្រហុកក្រអូប
Soyo: 8.8
2019 year
Cambodia
G
Description
ក្នុងនាងជាមេគ្រួសារ ពេជ្រត្រូវបំពេញតួនាទីជាឪពុក។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ​ ដោយសារតែគ្រប់គ្រង់ សិប្បកម្មនោះ មានភាពមមាញឹកខ្លាំង ពេជ្រគ្មានពេលតុបតែខ្លួន ជាហេតុធ្វើឲ្យនាងមិនត្រឹមតែមានតួ នាទីជាឪពុកទេ ថែមទាំងមានរូបរាងនិងអត្តចរិកជាឪពុកម្នាក់ផងដែរ។ ឃើញស្ថានភាពរបស់ ពេជ្រ រវល់ខ្លាំងភ្លេចសប្បាយ​ ភ្លេចការតុបតែងខ្លួន ...
Original title: Pro Hok Kro Oub
Languages: Khmer

Recommended