បេសកកម្មមួយ

បេសកកម្មមួយ
Soyo: 8.4
2018 year
Cambodia
G
ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ស្រី ណូរ៉ា បានតម្រូវឲ្យចុះបេសកកម្មស្វែងរកទីតាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែ និងគ្រឿងញៀន ដែលឈ្មួញខុសច្បាប់កំពុងជួញដូរជាសម្ងាត់។ តាមទិន្នន័យពី MIA គោលដៅដែលនាងត្រូវបន្លំខ្លួនចូលទៅជិតលើកនេះ គឺជាបុរសម្នាក់ ឈ្មោះ ឆាម ភីតា ដែលកំពុងរស់នៅលាក់ប្រវត្តិ ដោយប្រើស្បែកមុខជានិស្សិតតូរ្យតន្ត្រី។ បន្លំខ្លួនបានមិ...
Original title: One Mission
Languages: Khmer

Recommended