និស្ស័យស្នេហ៍ នាងមនោរាហ៍

Rate

និស្ស័យស្នេហ៍ នាងមនោរាហ៍

Soyo: 9.3
2019 year
Cambodia
Fantasy, Romance, Drama
G
ភារះ និង​​ មនោរាហ៍បានស្រលាញ់គ្នាស្មោះស្មគ្រ័។ គ្រាមួយភារះត្រូវបានតែងតាំងជាមេទ័ព្ធ ខណះពេលដែរមនោរាហ៍ក្លាយជាអ្នករាំរបាំអប្សរា។ ដោយសារវណ្ណះ និង ជីវភាពគ្រួសារស្នេហាគេទាំងពីរបានដើរដល់ផ្លូវបំបែក...
Original title: Nisay Sne Neang Monorea
Languages: Khmer
Season 1