មរតកជីវិត

មរតកជីវិត
2000 year
Cambodia
G
Description
ជីវិតដែលតស៊ូ ឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាក មិនរាថយមិនចុះចាញ់ តែងតែខំប្រឹងដើរទៅមុខជានិច្ចដើម្បីការរស់នៅបានសមប្រកប។ មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាអ្នករងបន្ទុកគ្រួសារត្រូវចិញ្ចឹមកូន២នាក់ ខិតខំធ្វើការងាររៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកូនៗ តែសំណាងល្អដែលនាងបានជួបលោកប្រធាននាងដែលមានសណ្តានចិត្តល្អតែងតែយោគយល់ និងចូលចិត្តនាង គាត់តែងតែចាំជួយនាងជានិច្ច។ ជីវិតស្រ្តីដែលមានតែពាក្យថាទ្រាំ និងតស៊ូក្នុងជីវិត រឿងដែលសប្បាយចិត្តមានតិចជាងបញ្ហា តើនាងអាចជោគជ័យជីវិតដ៏លំបាករបស់នាងដែរទេ។
Original title: Morodok Jivit
Languages: Khmer

Recommended