ភរិយាសម័យថ្មី

Rate

ភរិយាសម័យថ្មី

Soyo: 9.0
2019 year
Cambodia
Drama, Romance
G
ខ្សែភាពយន្តភាគថ្មី ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតគ្រួសារក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន។ ចង់មានគ្រួសារដ៏ល្អមួយគឺត្រូវចេះយោគយល់គ្នា មានភាពស្មោះត្រង់ នឹងមានចិត្តអំណត់ ព្រោះលុយមួយមុខមិនអាចទិញសុភមង្គលបានឡើយ... ភាគថ្មីដាក់ជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ-ពុធ
Original title: Modern Wife
Languages: Khmer
Season 1