លាក់ស្នេហ៍ក្នុងបេះដូង

លាក់ស្នេហ៍ក្នុងបេះដូង
2015 year
Cambodia
G
Description
ស្នេហារវាងនិស្សិតប្រុសស្រីដែលពោលពេញទៅដោយក្តីស្រលាញ់ តែក៏មានភាពមិនចុះសំរុងគ្នា យល់ច្រលំ ហើយក៏មានអ្នកតាមឈ្លានីសគ្នាគ្រប់ពេល ស្នេហាដែលលាក់ទុកក្នុងបេះដូងតែងតែចងចាំមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ជាប់ជានិច្ច។ ការច្រណែនគ្នារវាងកូនដើមនិងកូនចុងក្នុងគ្រួសារ ដោយម្តាយឪពុកមានទំនាក់ទំនងខ្វាត់ខ្វែងរញ៉េរញ៉ៃ ធ្វើឲ្យមានទំនាស់គ...
Original title: Leak Sneh Knong Besdong
Languages: Khmer

Recommended