គំនូស 49

គំនូស 49
Soyo: 9.7
2018 year
Cambodia
G
គំនូស ៤៩​ ជាខ្សែរឿង​បែបរន្ធត់ នឹង​រៀប​រាប់​ពី​ដំណើរ​​របស់​យុវវ័យ​៣នាក់ ចូល​ក្នុង​ភូមិ​ដាច់​ស្រយាល​មួយ​ ហើយ​ក្នុង​ភូមិ​សម្បូរ​ព្រៃ​ល្បាត​ និង​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដាច់​ឆ្ងាយ​ពី​គ្នា​ ហៅ​មិន​ឮ​។ ក្នុង​ចំណោម យុវវ័យ ៣ នាក់ មាន​គូ​ស្នេហ៍​មួយ​គូ​ ឆ្លង​ចូល​ក្នុង​ដែន​អាគម ហើយ​ពួក​គេ​បាន​បំពាន​នឹង​បម្រាម​មួយ​ចំនួន​ ធ្វើឲ្យអាយុ​ជីវិត​របស់​គេ​ហៀបនឹង​បាត់បង់​ក្នុង​គ្រា​នោះ។
Original title: Konus 49
Languages: Khmer

Recommended