ឆន្ទា

ឆន្ទា
2018 year
Cambodia
G
Description
ស្វាគមន៍កំពូលខ្សែភាពយន្តភាគខ្មែរដ៏ល្អឯក ដែលពោរពេញទៅដោយគ្រប់រសជាតិក្នងជីវិត មហិច្ឆតា ល្បិចកល បាញ់ប្រហារ គំនុំសងសឹក និងស្នេហា ល្វីង ជូរចត់ដ៏កំសត់ លាយបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាខ្សែភាពយន្តល្អដាច់គេ នោះគឺរឿង "ឆន្ទា"
Original title: Chhan Tea
Languages: Khmer

Recommended