ចម្រៀងពិរោះៗ អ្នកស្រី រស់ សេរីសុទ្ធា

ចម្រៀងពិរោះៗ អ្នកស្រី រស់ សេរីសុទ្ធា
1960 year
Cambodia
G
Description
ចម្រៀងជ្រើរើសពិសេស អ្នកស្រី រស់ សេរីសុទ្ធា ពិរោះៗ Ros Serey Sothea Songs Colloection ទំនុកច្រៀង/Melody៖ មរតកសំនៀង | Golden Oldie Songs [00:00:00] ០១. បើបងស្រឡាញ់ខ្ញុំ | Ber Bong Srolanh Khnom [00:02:37] ០២. ស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍ | Skol Ros Cheat Sne [00:05:16] ០៣. ស្រាមួយកែវ | Sra Mouy Keo [...
Original title: Chamreang Piroh Piroh
Languages: Khmer

Recommended