កង់បី វីអាយភី

កង់បី វីអាយភី
Soyo: 6.4
2018 year
Cambodia
19 mins, G
Description
ម៉ារីគឺជានិសិត្សផ្នែកគ្រប់គ្រងមុខជំនួញម្នាក់មកពីទីជនបទមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ដោយសារតែមានបញ្ហាខ្វះខាតលុយសម្រាប់បង់សាលា នាងសម្រេចខ្ចីម៉ូតូកង់បីឳពុកមារត់ដើម្បីរកលុយ។ បើមិនមានលុយគ្រប់សម្រាប់បង់នៅក្នុងថ្ងៃនេះទេ ម៉ារីនឹងត្រូវគេបណ្តេញចេញលែងឱ្យរៀនតទៅទៀត។ ថ្ងៃមួយនាងរកបានភ្ញៀវពិសេសជាយុវជនសង្ហារម្នាក់ឈ្មោះភ័ក្ត្រាសម្រាប់ដឹក ហើយគេសន្យាថានឹងឱ្យនាង ៥០ ដុល្លារ បើអាចជូនរូបគេដល់ចំណតរថយន្តមុខប៉ុស្តិ៍ប្រៃយ៍សណីក្នុងរយៈពេល ១៥ នាទីបាន។
Original title: VIP Tuk Tuk
Languages: Khmer

Recommended