វាយអាគាំងរាំងភ្លៀង វាយអាគកបើកថ្ងៃ

វាយអាគាំងរាំងភ្លៀង វាយអាគកបើកថ្ងៃ
Soyo: 9.2
2007 year
Cambodia
108 mins, G
អាគាំងនិងអាគកពួកគេទាំងពីរគឺជាក្មេងកំព្រា ពួកគេគ្មានកន្លែងត្រូវទៅ ដូច្នេះពួកគេបានទៅរស់នៅក្នុងវត្តជាមួយលោកតា លោកតាគឺជាអ្នកមើលថែរក្សានៅទីនោះ។ ​ប៉ុន្ដែទីនោះមិនសូវមានមនុស្សយកចង្ហានទៅទេ ទើបអាគាំងនិងអាគកសំរើចចិត្តកុហកអ្នកភូមិ ថាលោកតាមានបារមីអាចធ្វើអោយមេឃភ្លៀងហើយក៏អាចធ្វើអោយមេឃរាំងបានដែរ។
Original title: Veay Akang Reangphleang Veay Akk Baek Thngai
Languages: Khmer

Recommended