វាសនានាងខ្មៅ

វាសនានាងខ្មៅ
2004 year
Cambodia
98 mins, G
នាងខ្មៅជាកូនកំព្រាគ្មានម្ដាយ​ឪពុក នាងបានរស់នៅជាមួយម្ដាយមីង ប៉ុន្ដែដោយសារម្ដាយមីងនាងធ្វើបាប ទើបយាយរបស់នាងបញ្ចូននាងអោយទៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ នាងខ្មៅខំតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាង រហូតដល់ថ្ងៃមួយនាងបានក្លាយទៅជាតារាល្បី។
Original title: Veasna Neankmao
Languages: Khmer

Recommended