ខ្សែទ្រ

ខ្សែទ្រ
Soyo: 9.3
2018 year
Cambodia
10 mins, G
ក្មេងប្រុស អាយុ១២ឆ្នាំម្នាក់ ឈរនៅមុខតូបលក់តុក្កតាមួយក្នុងផ្សារថ្មី គេមើលទៅកាន់តុក្កតាមួយដែលមានបិតក្រដាសបញ្ចុះតម្លៃ៥០%សម្រាប់តែមួយថ្ងៃ។ ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះចង់ទិញតុក្កតាCaptain America ដែលមានតម្លៃ៤០០០០រៀល ប៉ុន្តែគាត់មានលុយតែ២០០០រៀលនៅក្នុងហោប៉ៅ។ គាត់បានត្រលប់ទៅផ្ទះវិញហើយ​ គាត់មើលឃើញទ្ររបស់តាគាត់ដែលព្យួរនៅលើជញ្ជាំង គាត់បាននឹកឃើញថាគាត់អាចលេងទ្រដើម្បីបានលុយ គាត់យកទ្រទៅលេងនៅផ្សារថ្មី៕
Original title: Tros
Languages: Khmer

Recommended