ទង់ព្រលឹង

ទង់ព្រលឹង
Soyo: 9.1
2016 year
Cambodia
96 mins, G
មនុស្សពីរនាក់បានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយគ្នា តែសេចក្ដីស្រឡាញ់មិនអាចបន្តបានដោយសារតែខាងស្រីត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលនាងមិនស្រឡាញ់។ ជាចុងក្រោយ នាងបានសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯង។ បន្ទាប់ពីនាងបានស្លាប់ទៅគូស្នេហ៍របស់នាងបានព្យាយាមធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរក្សាវិញ្ញាណរបស់នាងជាមួ...
Original title: Tong Proleng
Languages: Khmer

Recommended