និទានស្នេហ៍ផ្លែប៉េងប៉ោះ

និទានស្នេហ៍ផ្លែប៉េងប៉ោះ
2018 year
Cambodia
12 mins, G
Description
រឿងរ៉ាវនិស្ស័យស្នេហ៍នារីរូបអាក្រក់ និងកំលោះសង្ហារ កើតឡើងដោយដើមប៉េងប៉ោះ តែចុងក្រោយនារីអភ័ព្វ ម្នាក់នោះត្រូវខកចិត្តបែកបាក់ស្នេហាមួយនេះទៅវិញ តែនាងបានរៀនពីការទុកឱ្យអតីតកាលកន្លងផុត។
Original title: Tomato
Languages: Khmer

Recommended