ទារុណកម្មខ្មោច

ទារុណកម្មខ្មោច
Soyo: 8.8
2018 year
Cambodia
109 mins, G
ជាខ្សែភាពយន្តដែលឆ្នៃប្រឌិតឡើងច្របាច់បញ្ចូល២សម័យកាល គឺសម័យបច្ចុប្បន្ននិង សម័យខ្មែរក្រហម សុវណ្ណគឺជាឧកញ៉ាម្នាក់នាសម័យថ្មី២០១៨ មានប្រពន្ធឈ្មោះនីតា គាត់ប្រកបមុខរបរខ្មៅជាច្រើនទម្រាំ ក្លាយជាអ្នកមាននិងមានងារជាឧកញ៉ា ដូចជារកស៊ី ចងការប្រាក់ មេតុងទីន ជួញដូរដីជាដើម ហើយមុខ របរសម្ងាត់មួយទៀតគឺថ្នាំញៀន សុវណ្ណជាអ្នកម...
Original title: The Torment Of Ghost
Languages: Khmer

Recommended