ប្រស្នារាត្រី

ប្រស្នារាត្រី
2007 year
Cambodia
102 mins, G
រឿងប្រស្នារាត្រី ជាខ្សែរឿងបែបអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ដែលមានដំណើររឿងតាំងពីយូរលុងណាស់មកហើយ នៅក្នុងខ្សែរឿងនេះក៏ចង់បង្ហាញពីភាពលោភលន់ឥតមានភាពកោតក្រែង តែងនាំមកនូវភាពវិនាសដល់ខ្លួន៕
Original title: The Quest Of The Night
Languages: Khmer

Recommended