Poster នគរស្រីលវោ, Action, Adventure, Fantasy, 2018

នគរស្រីលវោ

Action, Adventure, Fantasy, 2018

នគរស្រីលវោ

The Monkey 3
IMDb: 5.5
2018 year
China
Action, Adventure, Fantasy
113 mins
ព្រះសង្ឃនិងកូនសិស្សដែលដើរតាមគាត់ ពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីចំម្លែកមួយ ទីនោះមានតែមនុស្សស្រីរស់នៅប៉ុណ្ណោះ។