ជើងមេឃដាច់ស្រយាល

ជើងមេឃដាច់ស្រយាល
1990 year
Cambodia
120 mins, G
កុសល ជាបងប្រុសរបស់ដារ៉ា ហើយពួកគេទាំងពីរគឺជាកូនកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីក្មេងៗ។ លុះដល់ធំពេញវ័យ ពួកគេបាន បែកផ្លូវគ្នាដើម្បីរកការងារធ្វើ។​ កុសលបានធ្វើការនៅកន្លែងមួយជាអ្នក ជុសជុលភ្លើង ម៉ាស៊ីនកប៉ាល់។ ចំណែកឯដារ៉ា បែក ជាធ្វើមេល្បែងអាប៉ោងទៅវិញ។​​ កុសលមិនបានដឹងសោះថាប្អូនរបស់ខ្លូន ជាអ្នកលេងល្បែង ថ្ងៃមួយ កុសលបានទៅ...
Original title: The Horizon
Languages: Khmer

Recommended