ស្នេហ៍មិនឈ្នះស្និទ្ធ

ស្នេហ៍មិនឈ្នះស្និទ្ធ
Soyo: 8.8
2006 year
Cambodia
108 mins, G
រឿងស្នេហ៍មិនឈ្នះស្និទ្ធ ជាខ្សែរឿងបែបកំប្លែង សើចចុកពោះ ព្រោះតែរកការងារធ្វើមិនបាន​ គន់បានសំរេចចិត្តតែងខ្លួនជាមនុស្សស្រី​ ដើម្បីដាក់ពាក្យចូលធ្វើការនៅផលិតកម្មមួយ ​ តើគន់បានជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះ ​​នៅពេលចូលបំរើការងារនៅក្នុងផលិតកម្មនោះ ?
Original title: Love Can't Overcome Close
Languages: Khmer

Recommended