ស៊ូដើម្បីខ្ញុំ

ស៊ូដើម្បីខ្ញុំ
2018 year
Cambodia
22 mins, G
Description
សាម ជាក្មេងប្រុសដែលត្រូវគេមើលងាយ និងធ្វើបាបគ្រប់ពេល ហើយបងប្រុសរបស់របស់គេ ហៅគេថា អាបាវសាក ពីព្រោះ គាត់ គឺទទួលរងតែគេវៃពីក្មេងដ៏ទៃផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលផ្លាស់ប្ដូរគាត់បាន គឺជាស្ត្រីម្នាក់ស្រស់ស្អាត និងមានគេស្គាល់ច្រើននៅក្នុងភូមិ នាងឈ្មោះ នី។ ប៉ុន្តែនាងចូលចិត្តបុរសដែលខ្លាំង និងលេងកីឡារ ហើយនាងជាសង្សាររបស់ ហុងឡាររួចទៅហើយ ជាអត្តពលិកដ៏ឆ្នើមម្នាក់។ សាមដឹងថាឱកាសតែមួយគត់ដើម្បីឈ្នះ ឲ្យនីចាប់អារម្មណ៍ គឺត្រូវឈ្នះការប្រគួតម៉ូតូ។ តើគាត់អាចធ្វើបានទេ?
Original title: Run For Me
Languages: Khmer

Recommended