រាត្រីលក្ខ័

រាត្រីលក្ខ័
Soyo: 8.7
2007 year
Cambodia
132 mins, G
ស្រី លក្ខ័ ជាកូនលោកសេដ្ឋី។ នាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត ហើយក៏ជាកូដណ្ដឹងក្មួយប្រុសលោកសេដ្ឋី ឈ្មោះ​ ណន់ ចំនែក នាង ធារ៉ា​ គឺជាអ្នកចម្រៀង មហោរី។ នាង មានបងប្រុសពីរនាក់ ម្នាក់ពិការ ភ្នែក ឈ្មោះ រឹទ្ធ។ ថ្ងៃមួយនាងបានចម្រៀង នៅផ្ទះលោកសេដ្ឋី ប៉ុន្ដែត្រូវ អាណន់ ចាប់រំលោភនាង ដោយឈឺចិត្ដមិនហ៊ានប្រាប់នណា នាងក៏សម្រេចចិត្ដលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួន។ ដោយហេតុតែ សេដ្ឋីប្រើអំណាចខ្លួនជិះជាន់ អ្នកក្រ ដោយរឹបអូសដីធ្លីរបស់អ្នកក្រ ទើបមានការរើបំរាស់។​
Original title: Night Of Leak
Languages: Khmer

Recommended