ព្រំដែនដួងចិត្ត

ព្រំដែនដួងចិត្ត
2000 year
Cambodia
117 mins, G
ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សា មានក្រុមនិសិ្សតមួយក្រុមបានធ្វើវិស្សមកាលទៅកាន់ទីរួមខេត្ដមួយ ដើម្បីស្រាវជ្រាវពីរប្រវិត្តវិទ្យាបន្ថែម ហើយមានបុរសមា្នក់ឈ្មោះវិរក្ស ជាសមាជិតក្នុងក្រុមបានលង់ស្នេហ៍នារីព្រៃភ្នំ។ វិរក្សបានត្រលប់មកកាន់ភ្នំពេញវិញ ប៉ុន្ដែពន្លកស្នេហ៍ថ្មីនៅតែជាប់ក្នុងចិត្តវិរក្សជានិច្ច។
Original title: Prumdaen Doung Chet
Languages: Khmer

Recommended