ភូមិគ្រិះចម្លែក
Strang Villa
ភូមិគ្រិះចម្លែក
Thriller, Drama, 2000

Authorize to start watching please

Watch Trailer

ភូមិគ្រិះចម្លែក

Strang Villa

2000 year
Cambodia
Thriller, Drama
161 mins
Description
More materials
ព្រោះតែការច្រណែនឈ្នានីស ភូមិគ្រិះធ្លាប់តែមានក្ដីសុខ ប្រែជាគួរអោយភ័យខ្លាច។ រៀងរាល់យប់តែងតែមានអ្វីមួយ​ មករំខានដល់អ្នករស់នៅក្នុងភូមិគ្រិះ មនុស្សបាត់ខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុ ចំនែកកូនប្រុសម្ចាស់ភូមិគ្រិះក៏ក្លាយជាមនុស្សចម្លែក៕
Read more