ភូមិគ្រិះចម្លែក

ភូមិគ្រិះចម្លែក
Soyo: 7.7
2000 year
Cambodia
161 mins, G
ព្រោះតែការច្រណែនឈ្នានីស ភូមិគ្រិះធ្លាប់តែមានក្ដីសុខ ប្រែជាគួរអោយភ័យខ្លាច។ រៀងរាល់យប់តែងតែមានអ្វីមួយ​ មករំខានដល់អ្នករស់នៅក្នុងភូមិគ្រិះ មនុស្សបាត់ខ្លួនដោយមិនដឹងមូលហេតុ ចំនែកកូនប្រុសម្ចាស់ភូមិគ្រិះក៏ក្លាយជាមនុស្សចម្លែក៕
Original title: Strang Villa
Languages: Khmer

Recommended