នគរបញ្ចសិលា

នគរបញ្ចសិលា
2008 year
Cambodia
118 mins, G
ពូឡុង ជាបុរសម្នាក់មានសណ្ដានចិត្តល្អ រហូតធ្វើឱ្យនាងចន្នី ជាស្រីក្រមុំស្រស់ស្អាតនៅក្នុងភូមិ លង់ចិត្តស្រឡាញ់គាត់រហូតបានជាប្រពន្ធប្ដី។ ថ្ងៃមួយ គាត់ ត្រូវចាកឆ្ងាយពីផ្ទះ ពេលកំពុងធ្វើដំណើរ គាត់បានជួបចោរមួយក្រុម វាយប្លន់យករបស់របរគ្មានសល់ស្ទើរតែស្លាប់ខ្លួន។ ចំនែកនាងចន្នី បានទទួលដំណឹងថា ប្ដីរបស់នាងបានស្លាប់បា...
Original title: Nokr Banchak Sela
Languages: Khmer

Recommended