បិសាចខ្លាចខ្មោច

បិសាចខ្លាចខ្មោច
Soyo: 8.4
2005 year
Cambodia
115 mins, G
មនុស្សស្លាប់ទៅហើយស្រាប់តែរស់ឡើងវិញ ធ្វើអោយបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់សប្បាយចិត្តជាខ្លាំង។ ប៉ុន្ដែនៅក្នុងភូមិចាប់ផ្ដើមមានរឿងចម្លែកទៅវិញ មនុស្ស​ សត្វ ចាប់ផ្ដើមស្លាប់បន្ដបន្ទាប់គ្នាដោយមានអ្វីមួយមកជញ្ជក់ឈាម៕
Original title: Monster And Ghost
Languages: Khmer

Recommended