មន្ដស្នេហ៍មេឃុំស្រុកស្រែ

មន្ដស្នេហ៍មេឃុំស្រុកស្រែ
Soyo: 8.0
2005 year
Cambodia
82 mins, G
អ្នកគ្រូក្រមុំម្នាក់ត្រូវបានខាងសាលាបញ្ចូនទៅបង្រៀននៅតាមជនបទ នឹងឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្លួន។ ពេលនាងទៅបង្រៀននៅទីនោះ នាងតែងតែជួយ អ្នកភូមិ នឹង ក្មេងៗ។ នាងបានស្គាល់បុរសម្នាក់គាត់ជាមេឃុំនៅទៅនោះ គាត់តែងជួយនាងនៅពេលនាងមានការលំបាក មិនយូរប៉ុន្មានពួកគេទាំងពីរក៏មានចិត្តស្រលាញ់គ្នា។
Original title: Mon Sne Mekhoum Srosre
Languages: Khmer

Recommended