ខ្មោចពោះធំ

ខ្មោចពោះធំ
Soyo: 9.1
2010 year
Cambodia
101 mins, G
កែវជានារីកម្សត់ រស់នៅតែពីរនាក់ម្ដាយ។ ហើយនាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបុរសម្នាក់នៅក្នុងភូមិជាមួយនាង ឈ្មោះ វិសាល រហូតដល់ជ្រុលខ្លួនមានផ្ទៃពោះ ទាំងមិនទាន់បានរៀបការ។ តែវិសាល បែរជាទៅរៀបការជាមួយនារីផ្សេងទៅវិញ តាមការទុកដាក់របស់ឪពុកម្ដាយរបស់គេ។ ទីបំផុត ដោយសារតែតូចចិត្តនឹងវាសនាអភ័ព្វរបស់ខ្លួនខ្លាំងពេក នាងកែវក៏សម្រេចចិត្តគិតខ្លី ចងកសម្លាប់ខ្លួនទាំងមានកូនក្នុងផ្ទៃ។
Original title: Khmaoch Pohthom
Languages: Khmer

Recommended