ខ្មោចម្ដាយដើម

ខ្មោចម្ដាយដើម
Soyo: 7.2
2008 year
Cambodia
112 mins, G
ដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រពេក ទើបធ្វើឱ្យមឿន ត្រូវជាប្ដីរបស់នាងចាន់ សម្រេចចិត្តចាកចោលប្រពន្ធ និង កូនទាំងពីរ ទៅរកការងារធ្វើនៅក្រុងភ្នំពេញ។ ប៉ុន្តែជាអកុសល ចាប់តាំងពីមឿន ចាក់ចេញទៅ នាងចាន់ ក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺវិកលចរិក រហូតដល់ស្លាប់ បន្សល់ទុកឱ្យកូនទាំងពីររស់នៅកំព្រា យ៉ាងវេទនាខ្លោចផ្សា៕
Original title: Khmaoch Mdeay Daem
Languages: Khmer

Recommended