ថ្ងៃសិទ្ធិនារី

ថ្ងៃសិទ្ធិនារី
Soyo: 8.9
2018 year
Cambodia
6 mins, G
Description
ស្ត្រីបីនាក់ ជុំគ្នាក្នុងហាងកាហ្វេមួយ ពួកគេបាននិយាយគ្នាអំពីគ្រួសាររបស់ខ្លួន។ ប្ដីរបស់ទេវី មានមុខតំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន គាត់គ្មានពេលសម្រាប់នាងទេ។​ ចំនែក សុភា ជាស្រ្តី មមាញឹកនឹងការងារ ក៏គ្មានពេលសម្រាប់ប្តី និងគ្រួសារឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនដែរ។ មានតែ ចិន្តា ដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្តីដ៏ស្រ...
Original title: It's Women's Day
Languages: Khmer

Recommended