សិស្សចំណូលថ្មី
I'm Not A Fool
សិស្សចំណូលថ្មី
Comedy, Romance, 2018

Authorize to start watching please

សិស្សចំណូលថ្មី

I'm Not A Fool

2018 year
Cambodia
Comedy, Romance
1 mins
Description
ហុងជាសិស្សចំណូលថ្មី ផ្លាស់មករៀននៅភ្នំពេញដោយមិនស្គាល់អ្នកណាទំាងអស់។ នាងមានចរិតទៀងត្រង់ រស់រាយតែមិនសូវមានប្រាជ្ញាគិតយល់អំពីល្បិចរបស់យុវវ័យនៅទីក្រុងឡើយម៉្លោះហើយជារឿយៗនាងត្រូវមិត្តរួមថ្នាក់ធ្វើបាបជាល្បែង សើចចំអកនិងមាក់ងាយ។ នៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនាងត្រូវបានបង្អកស្រាស្រវឹង។នៅព្រឹកបន្ទាប់រូបថតដេកច្រង៉េងច្រង៉ាងរបស់នាងជាមួយមនុស្សប្រុសអាវខ្មៅមិនឃើញមុខ ត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្តាញសង្គម។ នាងតូចចិត្តហើយគិតចង់សម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវតួប្រុសឃាត់។ គេលើកទឹកចិត្តអោយនាងស្វែងរកការពិត។ ទំាងពីរនាក់បានហៅវីសាម្នាក់ទៀតជាសិស្សចាស់ស្លូតបូតជាងគេក្នុងថ្នាក់អោយចូលរួមជួយ។ ពួកគេបានស៊ើបដេញដោលពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយ ចុងក្រោយ អ្នកដៃដល់ដែលធ្វើបាបហុងកាលពីយប់នោះ ពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រប់គ្នាដឹងហើយហួសចិត្តមែនទែន! Hong is a new comer to a school for her new term. She was always bully by a group of her classmate. One day she was invited to join a friend's birthday party. During the party night there is an expect problem happened which caused her in trouble. Phearum is one of her good classmate they are both working together to find out what's really happened on that night.
Read more