ប្ដីល្អ

ប្ដីល្អ
Soyo: 8.7
2010 year
Cambodia
123 mins, G
ពាក្យចាស់លោកបានពោលថា ស្រ្ដីវិលចង្រ្កានមិនជុំ ប៉ុន្ដែត្រូវធ្វើការងារ១០០ ជុំពូក ទៅវិញ។ ហើយចំណែក លោកប្ដីវិញ អាងតែខ្លួនជាបុរស មិនដែលយល់ពីកិច្ចការលំបាករបស់ប្រពន្ធឡើយ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបនៅក្នុងរឿង ប្ដីល្អ បានផ្ដល់មេរៀនដល់ប្ដីកំហូចបួននាក់ ដោយការយល់សុបន្ដក្លាយខ្លួនជាមនុស្សស្រី ហើយ ​ប្រពន្ធក៏ក្លាយខ្លួនជាមនុស្សប្រុសវិញម្ដង បន្ទាប់ពីបានយល់សុបិន្ដដ៏វែងអន្លាយ ទើបពួកគេ ដឹងច្បាស់ថាប្រពន្ធពួកគេជាមនុស្សគួរអោយអាណិត។
Original title: Good Husband
Languages: Khmer

Recommended