គ្រាប់ពេជ្រ

គ្រាប់ពេជ្រ
IMDb: 6.1
Soyo: 8.9
2014 year
Cambodia
89 mins, G
ចុងទសវត្សរ៍90 មិត្តភក្តិបីនាក់ឈ្មោះរិទ្ធិ សុវណ្ណនិងដារ៉ា បានសន្យាគ្នាថា នៅពេលធំឡើង ពួកគេនឹងបើកភោជនីយដ្ឋានមួយនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ជាមួយគ្នា។ ប៉ុន្តែកាលៈទេសៈបានបំបែកពួកគេរស់នៅផ្សេងៗគ្នា។​ ហើយ15ឆ្នាំក្រោយមក រិទ្ធជាមន្ត្រីប៉ូលីស បានលឺដំណឹងថា ដារ៉ាស្លាប់ ទើបទាក់ទងទៅ សុវណ្ណជាក្មេងទំនើង។ ពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាភាគខាងត្បូង ហើយសុវណ្ណក៏មានបេសកកម្មមួយនៅក្នុងដៃផងដែរ គឺទៅយកត្បូងពេជ្រមានតម្លៃ 3 លានដុល្លារ៕
Original title: Gems On The Run
Languages: Khmer

Recommended