ដំរីក្បាល់បី កណ្តឹងសាមពាន់

ដំរីក្បាល់បី កណ្តឹងសាមពាន់
Soyo: 10.0
1999 year
Cambodia
101 mins, G
ដោយសារការច្រណែនឈ្នានីសពីស្នំម្នាក់បានធ្វើអោយមហេសីមួយព្រះអង្គត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីនគរជាមួយបុត្រាពីរព្រះអង្គ។ ពួកគេបានស្នាក់អាស្រ័យជាមួយយាយតាចាស់ នៅភូមិឆ្ងាយមួយ។ ពេលព្រះបុត្រាទាំងពីរអង្គធំដឹងក្ដី បុត្រាទាំងពីរបានទៅនគរបិតារបស់ខ្លួន ដោយមិនដឹងថាព្រះអង្គជាបិតាឡើយ ចំនែកព្រះអង្គក៍ មិនដឹងបានថាអ្នកទាំងពីរជាបុត្រដែរ ក៍បញ្ជាអោយទៅរក ដំរីក្បាលបីនៅទីឆ្ងាយ បើរកមិនឃើញនោះព្រះអង្គនិងប្រហារជីវិតអ្នកទាំងពីរចោល។
Original title: Domrei Kbal 3 Kan deng Sam Poan
Languages: Khmer

Recommended