ព្រហ្មលិខិត

ព្រហ្មលិខិត
2009 year
Cambodia
136 mins, G
ក្មេងស្រីបីនាក់ ពួកគេបានបួងសួងនៅលើកំពូលភ្នំថា ពួកគេចង់ក្លាយជាអ្នកមាន នៅពេលពួកគេធំឡើង។ ប៉ុន្ដែ វាសនានាក់ទាំងបីមិនដូចគ្នាឡើយ។ នៅពេលពួកគេធំពេញវ័យ សោភា និង ណារី បានមកធ្វើការនៅភ្នំពេញជាមួយគ្នា។ ហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមបែកបាក់ទំនាក់ទំនងមិត្តល្អ ព្រោះតែទឹកប្រាក់់។ រីឯធីតាមិនដែលចង់បានរបស់អ្នកដទៃទេ ហើយតែងតែនឹកគិតដល់មិត្តភក្ដិទៀត បែបជាមករងទុកជាមួយមីងកំណាចទៅវិញ។
Original title: Destiny
Languages: Khmer

Recommended