ព្រហ្មលិខិត
Destiny
ព្រហ្មលិខិត
Drama, 2009

Authorize to start watching please

Watch Trailer

ព្រហ្មលិខិត

Destiny

2009 year
Cambodia
Drama
136 mins
Description
More materials
ក្មេងស្រីបីនាក់ ពួកគេបានបួងសួងនៅលើកំពូលភ្នំថា ពួកគេចង់ក្លាយជាអ្នកមាន នៅពេលពួកគេធំឡើង។ ប៉ុន្ដែ វាសនានាក់ទាំងបីមិនដូចគ្នាឡើយ។ នៅពេលពួកគេធំពេញវ័យ សោភា និង ណារី បានមកធ្វើការនៅភ្នំពេញជាមួយគ្នា។ ហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមបែកបាក់ទំនាក់ទំនងមិត្តល្អ ព្រោះតែទឹកប្រាក់់។ រីឯធីតាមិនដែលចង់បានរបស់អ្នកដទៃទេ ហើយតែងតែនឹកគិតដល់មិត្តភក្ដិទៀត បែបជាមករងទុកជាមួយមីងកំណាចទៅវិញ។
Read more