បណ្ដាសា

Rate

បណ្ដាសា

Soyo: 8.4
2019 year
Thailand
Trailer
2 mins, G
កុំចេះតែស្បថសច្ចាផ្ដេសផ្ដាស ព្រោះបើហ៊ានតែក្បត់នឹងពាក្យសច្ចា បណ្ដាសានឹងតាមផ្ដន្ទាយ៉ាងវេទនាដល់ទីបំផុត។ វិបល្លាសជាវគ្គទី១នៃរឿង បណ្ដាសា។ *ហាមទស្សនាចំពោះទស្សនិកជនអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ។
Original title: Curses
Languages: Khmer