Poster បេសកកម្មត្បូងពេជ្រ, Comedy, Action, 2008

បេសកកម្មត្បូងពេជ្រ

Comedy, Action, 2008

បេសកកម្មត្បូងពេជ្រ

Bussaba Bold and Beautiful
IMDb: 3.0
2008 year
Thailand
Comedy, Action
91 mins, G
នៅពេលដែលនាងដាវ ត្រូវបានបង្ខំឱ្យរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ដែលនាងស្អប់​ នាងបានសម្រេចចិត្តរត់ចេញពីផ្ទះ។ ឪពុករបស់នាងបានសុំជំនួយពីបុរសពីរនាក់ជាអតីតមិត្តភក្ដិនាង អោយជួយតាមរក។ ហើយពួកគេទាំងពីរក៏មានបេសកកម្មត្បូងពេជ្រ ថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងការតាមរកនាងដាវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​...