បាតដៃខ្មៅ

បាតដៃខ្មៅ
Soyo: 8.7
2018 year
Cambodia
92 mins, PG-13
យន្តខ្មែរថ្មីបែបរន្ធត់ ដែលនិយាយពីតារាចម្រៀងប្រុសមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថា បាតដៃខ្មៅ។ ដោយសារតែអបិយជំនឿនិងការប្រមាថបានធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី។ ដើម្បីឆ្លងផុតពីសេចក្តីស្លាប់តើក្រុមបាតដៃខ្មៅត្រូវលះបង់ និង ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះ?
Original title: Black​ Arm
Languages: Khmer

Recommended