សុបិនវេទមន្ដ

សុបិនវេទមន្ដ
Soyo: 8.4
2021 year
Cambodia
73 mins, G
សំណាងបានមករៀនបន្តនៅភ្នំពេញ ដោយសារជំនឿម្តាយរបស់គាត់បានអោយដុំថ្មមួយដុំដែលមានឆ្លាក់រូបពានរមកជាមួយ។ យប់មួយបន្ទាប់ពីគេងលក់មួយភាំងសំណាងបានសុបិន្តថាខ្លួនបានចូលទៅក្នុងពិភពវេទមន្តមួយ។ ក្នុងពិភពវេទមន្តនោះសំណាងអាចសុំប្រាថ្នាអ្វីក៏បានដែរ លើកលែងតែសុំមនុស្សស្លាប់អោយរស់ឡើងវិញ។ ពិតជាសុបិនឆុតមែន បំណងប្រាថ្នាមួយក្នុងចំណោមបីដែលសំណាងសុំនៅក្នុងពិភពវេទមន្តកាលពីយប់ត្រូវបានក្លាយទៅជាការពិតនៅព្រឹកឡើង។ តើតើអ្នកជឿលើពិភពវេទមន្តដែរឬទេ?
Original title: Magic​​ Dream
Languages: Khmer

Recommended