អាគមស្នេហ៍នាងធ្មប់

អាគមស្នេហ៍នាងធ្មប់
Soyo: 8.4
2005 year
Cambodia
85 mins, R
ដោយសារការច្រណែន ការឈ្នានីស បានធ្វើអោយមនុស្សស្រីមា្នក់ហានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួន អាគមមន្ដស្នេហ៍ ការបំបែកបំបាក់សេចក្ដីសុខអ្នកភូមិ។ តើនាងទទួលលទ្ធផលបែបណានៅពេលចុងបញ្ចប់នៃរឿង?
Original title: Ah Khom Neang Thomp
Languages: Khmer

Recommended