ព្រលឹងខ្មោចក្រមុំ

ព្រលឹងខ្មោចក្រមុំ
Soyo: 9.4
2005 year
Cambodia
114 mins, PG-13
ចាន់ជានារីដ៍ស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅក្នុងភូមិ ហើយមានបុរសជាច្រើនតាមស្រលាញ់នាង ប៉ុន្ដែនាងមានមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់រួចទៅហើយ។ ដោយសារតែមានការច្រណែន ចាន់ត្រូវបានបុរសម្នាក់ចាប់រំលោភ ដោយខ្លាចអ្នកភូមិដឹងក៏សំលាប់នាងនិងម្ដាយនាងចោលនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាង។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្មាននរណាហានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់នាងឡើយ...
Original title: Broleung Khmoch Kromom
Languages: Khmer

Recommended